be dio?

Croeso! So be dio ta? Wel, gwefan Gymreig sy'n adolygu cerddoriaeth electroneg, clwb & arbrofol ydi Ogof, ac efallai'n rhywle i chi ddarganfod cerddoriaeth newydd. Cewch yma adolygiadau, mixes ansbaradigaethus ac o bosib cewch argymhellion bydd at eich dant. Os hoffwch weld yr amodau mynediad llawn ewch am sbec fan hyn. Porwch a mwynhewch.

Howdy! Welcome to Ogof. What is it? It is a Welsh electronic music review & selection website, and a place to champion voices within that world. We'll be reviewing some albums each month, showcasing our favourite selected mixes and who knows we might even become a future source for your music selections. It is as well a work-in-progress and so your patience is greatly appreciated. For the full door policy you can have a look at our mission here. Have a look around, dance & be merry.

pwy dio?

DYLAN WILLIAMS

About_edited_edited_edited.jpg

Sefydlwyd Ogof ym mis Hydref 2020 gan Dylan Williams.

Mae Dylan yn ennillydd o nifer o wobrwyon am ei ysgrifennu cerddorol.

Mae'n fynychwr, ac wedi gweithio, mewn rêfs a gwyliau di-rif ledled y byd - gan gynnwys Caerdydd, Llundain, Manceinion, Leeds, Glasgow, Caeredin, Paris, Barcelona, Amsterdam, Osaka & Tokyo, gan ennill addysg gerddorol chwit chwat o'u herwydd. Mae'n aml yn cael ei wahodd i siarad ar raglenni BBC Radio Cymru & BBC Radio Wales am bob dim Ogofaidd.

Yn ystod ei flynyddoedd iau cafodd addysg gerddoriaeth fwy ffurfiol, a roedd yn chwarae'r cornet, piano, ffidil & gitar. Mae ganddo Lefel A mewn Cerddoriaeth.

Mae e hefyd yn un o'r aelodau sefydlol o gylchgrawn DHFF.

Yn wreiddiol o ardal Blaenau Ffestiniog yng Ngwynedd, mae nawr yn byw yng Nghaerdydd.

Ogof was founded in October 2020 by multi award winner writer Dylan Williams. 

He has attended, and worked at, innumerable raves & festivals across the globe. His musical journey has taken him into halls and dancefloors in Cardiff, London, Manchester, Leeds, Glasgow, Edinburgh, Paris, Barcelona, Amsterdam, Osaka & Tokyo, earning him a slap dash musical education along the way. He is often invited onto BBC Radio Cymru & BBC Radio Wales'' airwaves to discuss all things Ogof related.

During his youth, he sought a more formal education in music, where he played the cornet, piano, violin & guitar. He has an A Level in Music.

He is also a founding member of DHFF Magazine

He originally hails from the Ffestiniog area in north Wales, and is now Cardiff based.