• Ogof

Inner Song - Kelly Lee Owens
Gerfydd ein trwynau i chwysfa chwyrliog y clybiau neu gerfydd ein dwylo’n dyner i syllu ar y cymylau drwy’r pnawn, mae Kelly Lee Owens yn llwyddo i’n tywys o un i’r llall yn ddi-drafferth gyda’i halbwm Inner Song sy’n llawn hyd y fyl o ddanteithion techno twfn i ysgogi’r meddwl a’r enaid.


Newid hinsawdd yw’r ysbrydoliaeth i un o draciau gorau’r albwm, Melt! Gris wrth ris mae’r curiad yn ein tywys lawr i ddyfnderoedd bît techno twfn cyn i ni gael ein harwain yn syth yn ôl i fyny - dro ar ôl tro. Ergyd go iawn. Rhybudd i’r ling-di-longiaid, yr hwyr ddyfodiaid - byddwch barod i gamu’n gynt wrth wrando ar y bît yma.


Arallfydol a daearol am yn ail mae’n llwyddo i greu albwm cyforiog o draciau myfyriol law yn llaw a melodïau techno hoffus a hyfryd - i’w chwarae dro ar ôl tro. Rhaid sôn hefyd am y gwaith celf hynod clodwiw a cŵl. Portread monocrom o’r artist, gyda llonyddwch ei hwyneb yn wrthgyferbyniad trawiadol i’w gwallt sy’n chwyrlio’n wyllt o’i chwmpas. Motiff i’r albwm yn ei grynswth efallai, gan bod ambell i drac yn ennyn myfyrdod tawel tra bod eraill yn tanio cyffro aflonydd, byrlymus.


Mae Owens wedi creu albwm byddwch yn gwrando arni dro ar ôl tro. Os ydych chi awydd rhywbeth i gyflymu’r coesau ar eich peiriant rhedeg neu i dawelu’r meddwl ar eich Suliau segur, fe ddowch o hyd iddo yma. Hoe fach bleserus - tu hwnt i boenau’r blaned.


Mae Inner Song yn seren yn ffurfafen 2020.Cefnogwch yr artist yma:

https://kellyleeowens.bandcamp.com/album/inner-song

~~~


Succeeding to take us to the sweaty pits of a dancefloor and to hold our hands for an afternoon of staring at the clouds, Kelly Lee Owens' Inner Song is an album full to the brim of thought provoking, important, bassy techno treats.


Inspired by the ever trickling issue of climate change, Melt! is one of the best tracks on the album. The stepping-down-the-stairs beat takes you down to the depths of a deep techno bass beat, before taking you right back up all over again and again. A proper pelter. Take note, the I'm-always-late-to-work-ers - this beat will certainly get you going quicker.


Simultaneously ethereal & earthy, Owens' success lies in having created an album full of both contemplative tracks that lie alongside purposeful techno melodies that are instantly likeable and very replayable. An honourable mention as well needs to be given to the very cool album artwork, a black and white portrait of Owens, capturing the stillness of the face alongside the free flowing hair. A possible motif for the album itself, with some tracks triggering moments of still contemplation, and others encouraging a bubbling sense of movement.


Owens has created an album you'll revisit. Whether you need it for getting you going on the treadmill or for Sunday reflection, you'll find it here. A much needed and welcome break from planet earth, Inner Song certainly ranks highly in the albums of 2020.
Support the artist here:

https://kellyleeowens.bandcamp.com/album/inner-song